Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

PNEUSERVIS

Demontáž, montáž a vyvažování pneumatik
Prodej nových pneu na osobní a užitková vozidla

Pneuservis - prodej, servis, montáž, vyvažování pneumatik

 • Demontáž, montáž a vyvažování pneumatik
 • Prodej nových pneu na osobní a užitková vozidla
 • Servis bočních průrazů a průpichů pneumatik
 • Mytí pneumatik včetně disků od hrubých nečistost
 • Pro stálé zákazníky nabízíme celoroční uskladnění pneumatik
 • Zajistíme ekologickou likvidaci starých pneumatik
 • Montáž na počkání
 • Plnění dusíkem

VYHLÁŠKA O POUŽITÍ ZIMNÍCH PNEUMATIK

Změnou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, účinnou ke dni 01.08.2011 byla stanovena pro kategorii vozidel M a N povinnost použít v zimních měsících zimní pneumatiky. § 40a.

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí

Co je to zimní pneumatika?

Za zimní pneumatiku je považována pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.

Co musí dále splňovat tato zimní pneumatika?

Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).


Naše tipy a rady

Kdy je třeba vyměnit vaše pneumatiky?

Nejnižší hloubka dezénu 1.6mm (výška opotřebení indikátoru TWI - na horním boku pneumatiky) vytváří minimální kriterium bezpečnosti, které bychom měli dodržovat, ale je třeba mít na zřeteli, že takto ojetá pneumatika (1.6mm) je na kluzké vozovce prakticky nefunkční. Co se týká zimních pneumatik, měli bychom dbát na minimální výšku dezénu 4 mm.

Z jakého důvodu bychom měli montovat nové nebo málo opotřebované pneumatiky na zadní nápravu vozidla?

Tyto pneumatiky bychom měli montovat na zadní nápravu z důvodu lepší přilnavosti k vozovce v obtížných situacích, jako je například prudké brzdění nebo průjezd ostrou zatáčkou, zejména na kluzké vozovce.

Nesmíme zapomínat na seřízení geometrie svého vozidla! 

Proč provádět vyvažování pravidelně?

Pravidelným vyvažováním kol docílíme odstranění vibrací, které způsobují nevývažky pneumatik a ráfků. Vyvážení všech kol provádíme minimálně dvakrát ročně a to jak před letní sezonou, tak i zimní sezonou.

Z jakého důvodu musíme měnit bezdušové ventily?

Bezdušový ventil pracuje a stárne. Nahrazuje se novým při výměně nové pneumatiky nebo pří každé demontáži pláště, například při opravě defektu. Čepička ventilu musí dobře těsnit, jinak dochází k zaoxidování vložky ventilu, což způsobí velké problémy jak při huštění pneumatik, tak popřípadě i při demontáži pneumatiky. Například při rychlosti 100km/h na pneumatice 185/60 R14 působí na ventil rušivá síla 1.5kg.

Proč a jak kontrolovat tlak?

Správný tlak je faktorem bezpečnosti a životnosti. Tlak musí být kontrolován za studena, pokud je tlak kontrolován za tepla, je nutno k doporučenému tlaku přičíst asi 0,3 barů. Interval kontroly by měl být zhruba jednou za dva týdny.

Úbytek tlaku bývá způsoben:

 • přirozeným pronikáním nahuštěného vzduchu skrz součásti pneumatiky
 • poklesem okolní teploty
 • menšími perforacemi, které u bezdušové pneumatiky nezpůsobují okamžité vypuštění pneumatiky a které mají později za následek nevratné škody na pneumatice

Kontaktujte nás

SERVIS JANKOV s.r.o., Dlouhá 175
tel:. +420-777 639 382, e-mail: servis.jankov@seznam.cz
Zpracování osobních údajů
Nastavení sledování Cookies